Perstorp Design

Miljövänlig Grön Polyeten - Green Plastic ”Green Plastic” produkterna är tillverkade av grön polyeten som består av förnyelsebar råvara så som majs, kassava, sockerrör eller betor. Bioplast / Green Plastic kan återvinnas på samma sätt som vanlig plast.